River cruises

River cruises

MAIN / RIVER CRUISES

Cruise beginningCruise endShipCruise nameDaysNightsMin price, EURMax price, EUR
     
25.04.2019 Th 30.04.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 6 5 0 0 REQUEST
25.04.2019 Th 27.04.2019 Sa Alexander Nevsky Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
27.04.2019 Sa 03.05.2019 Fr Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
27.04.2019 Sa 02.05.2019 Th Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara 6 5 0 0 REQUEST
27.04.2019 Sa 01.05.2019 We Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
27.04.2019 Sa 30.04.2019 Tu Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
30.04.2019 Tu 06.05.2019 Mo Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 7 6 0 0 REQUEST
30.04.2019 Tu 03.05.2019 Fr Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
30.04.2019 Tu 02.05.2019 Th Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara 3 2 0 0 REQUEST
01.05.2019 We 05.05.2019 Su Alexander Nevsky Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
02.05.2019 Th 04.05.2019 Sa Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
03.05.2019 Fr 09.05.2019 Th Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
04.05.2019 Sa 08.05.2019 We Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Samara 5 4 0 0 REQUEST
05.05.2019 Su 07.05.2019 Tu Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Saratov 3 2 0 0 REQUEST
06.05.2019 Mo 08.05.2019 We Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara 3 2 0 0 REQUEST
07.05.2019 Tu 11.05.2019 Sa Alexander Nevsky Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
08.05.2019 We 10.05.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
09.05.2019 Th 13.05.2019 Mo Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Samara - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
10.05.2019 Fr 12.05.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Saratov - Samara 3 2 0 0 REQUEST
10.05.2019 Fr 24.05.2019 Fr Dmitry Furmanov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow - Uglich - Myshkin - Kuzino - Kizhi Island - Petrozavodsk - Staraya Ladoga - Valaam island - Saint Petersburg 15 14 0 0 REQUEST
10.05.2019 Fr 23.05.2019 Th Dmitry Furmanov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow - Uglich - Myshkin - Kuzino - Kizhi Island - Petrozavodsk - Staraya Ladoga - Valaam island - Saint Petersburg 14 13 0 0 REQUEST
10.05.2019 Fr 15.05.2019 We Dmitry Furmanov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Ples - Kostroma - Koprino - Myshkin - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
11.05.2019 Sa 12.05.2019 Su Alexander Nevsky Saratov - Samara 2 1 0 0 REQUEST
11.05.2019 Sa 16.05.2019 Th Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Kostroma - Yaroslavl - Kalyazin - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
11.05.2019 Sa 21.05.2019 Tu Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Kostroma - Yaroslavl - Kalyazin - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
12.05.2019 Su 17.05.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 6 5 0 0 REQUEST
13.05.2019 Mo 16.05.2019 Th Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
15.05.2019 We 17.05.2019 Fr Mikhail Kutuzov Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Sviyazhsk - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
16.05.2019 Th 18.05.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
16.05.2019 Th 21.05.2019 Tu Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
16.05.2019 Th 22.05.2019 We Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
16.05.2019 Th 27.05.2019 Mo Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
17.05.2019 Fr 19.05.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
17.05.2019 Fr 23.05.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Tetyushi - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Nizhnekamsk - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
17.05.2019 Fr 19.05.2019 Su Alexandr Suvorov Kazan - Samara - Tetyushi - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
18.05.2019 Sa 25.05.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
19.05.2019 Su 24.05.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 0 0 REQUEST
19.05.2019 Su 21.05.2019 Tu Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd 3 2 0 0 REQUEST
19.05.2019 Su 20.05.2019 Mo Alexander Nevsky Samara - Saratov 2 1 0 0 REQUEST
20.05.2019 Mo 23.05.2019 Th Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 0 0 REQUEST
20.05.2019 Mo 27.05.2019 Mo Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Tver - Myshkin - Ples - Kineshma - Nizhny Novgorod - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
21.05.2019 Tu 26.05.2019 Su Kapitan Pushkarev Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan - Sviyazhsk - Kozmodemiansk - Makaryev - Gorodets - Kostroma - Yaroslavl 6 5 0 0 REQUEST
21.05.2019 Tu 25.05.2019 Sa Kapitan Pushkarev Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan - Sviyazhsk - Kozmodemiansk - Makaryev - Nizhny Novgorod 5 4 0 0 REQUEST
21.05.2019 Tu 23.05.2019 Th Kapitan Pushkarev Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
21.05.2019 Tu 28.05.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 8 7 0 0 REQUEST
22.05.2019 We 31.05.2019 Fr Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
22.05.2019 We 27.05.2019 Mo Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
22.05.2019 We 01.06.2019 Sa Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
23.05.2019 Th 30.05.2019 Th Kapitan Pushkarev Kazan - Uglich - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
23.05.2019 Th 27.05.2019 Mo Alexander Nevsky Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
23.05.2019 Th 29.05.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Ulyanovsk - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Tolyatti - Ulyanovsk - Bolgar - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
24.05.2019 Fr 26.05.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
25.05.2019 Sa 29.05.2019 We Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Uglich - Nizhny Novgorod 5 4 0 0 REQUEST
25.05.2019 Sa 03.06.2019 Mo Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
26.05.2019 Su 28.05.2019 Tu Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Uglich - Tutayev - Yaroslavl 3 2 0 0 REQUEST
26.05.2019 Su 02.06.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara 8 7 0 0 REQUEST
27.05.2019 Mo 01.06.2019 Sa Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 0 0 REQUEST
27.05.2019 Mo 02.06.2019 Su Alexandr Suvorov Kazan - Tolyatti - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
27.05.2019 Mo 02.06.2019 Su Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
27.05.2019 Mo 01.06.2019 Sa Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
27.05.2019 Mo 07.06.2019 Fr Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
28.05.2019 Tu 02.06.2019 Su Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Kazan - Yaroslavl 6 5 0 0 REQUEST
28.05.2019 Tu 31.05.2019 Fr Alexander Nevsky Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
28.05.2019 Tu 06.06.2019 Th Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
29.05.2019 We 01.06.2019 Sa Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Kazan - Nizhny Novgorod 4 3 0 0 REQUEST
29.05.2019 We 03.06.2019 Mo Mikhail Kutuzov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
30.05.2019 Th 06.06.2019 Th Kapitan Pushkarev Kazan - Yaroslavl - Rybinsk - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
30.05.2019 Th 05.06.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Chistopol - Nizhnekamsk - Elabuga - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
31.05.2019 Fr 12.06.2019 We Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 0 0 REQUEST
31.05.2019 Fr 09.06.2019 Su Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
01.06.2019 Sa 05.06.2019 We Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Rybinsk - Nizhny Novgorod 5 4 0 0 REQUEST
01.06.2019 Sa 11.06.2019 Tu Alexander Nevsky Saratov - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 11 10 0 0 REQUEST
02.06.2019 Su 12.06.2019 We Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Rybinsk - Samara - Yaroslavl 11 10 0 0 REQUEST
02.06.2019 Su 10.06.2019 Mo Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 9 8 0 0 REQUEST
02.06.2019 Su 05.06.2019 We Alexandr Suvorov Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
02.06.2019 Su 07.06.2019 Fr Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
02.06.2019 Su 12.06.2019 We Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
03.06.2019 Mo 09.06.2019 Su Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
03.06.2019 Mo 05.06.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Ulyanovsk - Samara - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
03.06.2019 Mo 12.06.2019 We Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
05.06.2019 We 11.06.2019 Tu Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Samara - Nizhny Novgorod 7 6 0 0 REQUEST
05.06.2019 We 07.06.2019 Fr Pavel Bazhov Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Sviyazhsk - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
05.06.2019 We 07.06.2019 Fr Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
05.06.2019 We 18.06.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Svirstroy - Staraya Ladoga - Saint Petersburg (2 days - Valaam island - Vytegra - Kuzino - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 14 13 0 0 REQUEST
05.06.2019 We 18.06.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Svirstroy - Staraya Ladoga - Saint Petersburg (2 days - Valaam island - Vytegra - Kuzino - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 14 13 0 0 REQUEST
06.06.2019 Th 09.06.2019 Su Kapitan Pushkarev Kazan - Samara - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
06.06.2019 Th 15.06.2019 Sa Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
06.06.2019 Th 11.06.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Chkalovsk - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Makarevo - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
07.06.2019 Fr 12.06.2019 We Pavel Bazhov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Chistopol - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
07.06.2019 Fr 12.06.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
07.06.2019 Fr 12.06.2019 We Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
07.06.2019 Fr 13.06.2019 Th Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
07.06.2019 Fr 18.06.2019 Tu Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
09.06.2019 Su 16.06.2019 Su Kapitan Pushkarev Kazan - Uglich - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
09.06.2019 Su 22.06.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 14 13 0 0 REQUEST
09.06.2019 Su 18.06.2019 Tu Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
10.06.2019 Mo 21.06.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 12 11 0 0 REQUEST
11.06.2019 Tu 15.06.2019 Sa Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Uglich - Nizhny Novgorod 5 4 0 0 REQUEST
11.06.2019 Tu 20.06.2019 Th Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov 10 9 0 0 REQUEST
11.06.2019 Tu 15.06.2019 Sa Alexandr Suvorov Kazan - Elabuga - Ulyanovsk - Samara - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 14.06.2019 Fr Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Uglich - Tutayev - Yaroslavl 3 2 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 18.06.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd 7 6 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 21.06.2019 Fr Pavel Bazhov Kazan - Ulyanovsk - Tolyatti - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Samara - Ulyanovsk - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 16.06.2019 Su Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 16.06.2019 Su Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
12.06.2019 We 21.06.2019 Fr Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
13.06.2019 Th 18.06.2019 Tu Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
13.06.2019 Th 23.06.2019 Su Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
14.06.2019 Fr 19.06.2019 We Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Kazan - Yaroslavl 6 5 0 0 REQUEST
15.06.2019 Sa 17.06.2019 Mo Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Kazan - Nizhny Novgorod 3 2 0 0 REQUEST
15.06.2019 Sa 24.06.2019 Mo Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
15.06.2019 Sa 25.06.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Rybinsk - Myshkin - Moscow (2 days) - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
16.06.2019 Su 27.06.2019 Th Kapitan Pushkarev Kazan - Moscow - Kazan 12 11 0 0 REQUEST
16.06.2019 Su 22.06.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Tetyushi - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 26.06.2019 We Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Moscow - Nizhny Novgorod 9 8 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 25.06.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 8 7 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 27.06.2019 Th Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 23.06.2019 Su Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 24.06.2019 Mo Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 29.06.2019 Sa Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
18.06.2019 Tu 23.06.2019 Su Vladimir Mayakovsky Kazan - Nizhnekamsk - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
19.06.2019 We 25.06.2019 Tu Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Moscow - Yaroslavl 7 6 0 0 REQUEST
19.06.2019 We 25.06.2019 Tu Alexander Sveshnikov Kazan - Ufa - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
20.06.2019 Th 24.06.2019 Mo Alexander Nevsky Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
21.06.2019 Fr 23.06.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
21.06.2019 Fr 26.06.2019 We Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Nizhnekamsk - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
21.06.2019 Fr 30.06.2019 Su Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
22.06.2019 Sa 29.06.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
22.06.2019 Sa 29.06.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Dubna - Tver - Kalyazin - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
22.06.2019 Sa 29.06.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Dubna - Tver - Kalyazin - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
22.06.2019 Sa 29.06.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Dubna - Tver - Kalyazin - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
23.06.2019 Su 28.06.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 0 0 REQUEST
23.06.2019 Su 27.06.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Ples - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
23.06.2019 Su 27.06.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Ples - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
24.06.2019 Mo 27.06.2019 Th Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 0 0 REQUEST
24.06.2019 Mo 03.07.2019 We Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
24.06.2019 Mo 29.06.2019 Sa Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
24.06.2019 Mo 04.07.2019 Th Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
25.06.2019 Tu 06.07.2019 Sa Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Perm - Yaroslavl 12 11 0 0 REQUEST
25.06.2019 Tu 18.07.2019 Th Alexander Nevsky Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 24 23 0 0 REQUEST
25.06.2019 Tu 02.07.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Tetyushi - Ulyanovsk - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Tolyatti - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
26.06.2019 We 05.07.2019 Fr Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Perm - Nizhny Novgorod 10 9 0 0 REQUEST
26.06.2019 We 02.07.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Ulyanovsk - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Shiryaevo - Ulyanovsk - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
27.06.2019 Th 03.07.2019 We Kapitan Pushkarev Kazan - Perm - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
27.06.2019 Th 17.07.2019 We Alexander Nevsky Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara - Saratov 21 20 0 0 REQUEST
27.06.2019 Th 02.07.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Chistopol - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
27.06.2019 Th 06.07.2019 Sa Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
28.06.2019 Fr 16.07.2019 Tu Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara 19 18 0 0 REQUEST
29.06.2019 Sa 15.07.2019 Mo Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan 17 16 0 0 REQUEST
29.06.2019 Sa 04.07.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
29.06.2019 Sa 05.07.2019 Fr Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
29.06.2019 Sa 04.07.2019 Th Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
29.06.2019 Sa 11.07.2019 Th Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow 13 12 0 0 REQUEST
30.06.2019 Su 09.07.2019 Tu Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
02.07.2019 Tu 07.07.2019 Su Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
02.07.2019 Tu 04.07.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
02.07.2019 Tu 05.07.2019 Fr Alexandr Suvorov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
03.07.2019 We 08.07.2019 Mo Kapitan Pushkarev Kazan - Yaroslavl - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
03.07.2019 We 12.07.2019 Fr Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
04.07.2019 Th 09.07.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Yaroslavl - Sergiev Posad - Moscow - Rostov the Great - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
04.07.2019 Th 09.07.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Sviyazhsk - Nizhny Novgorod - Kineshma - Yaroslavl - Tutayev - Koprino - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
04.07.2019 Th 11.07.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Ulyanovsk - Samara - Ulyanovsk - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
05.07.2019 Fr 07.07.2019 Su Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Nizhny Novgorod 3 2 0 0 REQUEST
05.07.2019 Fr 11.07.2019 Th Alexandr Suvorov Kazan - Chistopol - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
05.07.2019 Fr 11.07.2019 Th Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow 7 6 0 0 REQUEST
05.07.2019 Fr 16.07.2019 Tu Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 12 11 0 0 REQUEST
06.07.2019 Sa 20.07.2019 Sa Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Astrakhan - Yaroslavl 15 14 0 0 REQUEST
06.07.2019 Sa 15.07.2019 Mo Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
07.07.2019 Su 18.07.2019 Th Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Astrakhan - Nizhny Novgorod 12 11 0 0 REQUEST
07.07.2019 Su 18.07.2019 Th Pavel Bazhov Kazan - Ulyanovsk - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Rostov-on-Don - Starocherkasskaya - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Vinnovka - Samara - Tolyatti - Ulyanovsk - Bolgar - Kazan 12 11 0 0 REQUEST
08.07.2019 Mo 17.07.2019 We Kapitan Pushkarev Kazan - Astrakhan - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
09.07.2019 Tu 17.07.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Perm - Ekaterinburg - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
09.07.2019 Tu 17.07.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Bolgar - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Nizhnekamsk - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
09.07.2019 Tu 17.07.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Perm - Kungur - Ekaterinburg - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
09.07.2019 Tu 18.07.2019 Th Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
11.07.2019 Th 17.07.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Ulyanovsk - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Shiryaevo - Ulyanovsk - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
11.07.2019 Th 16.07.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
11.07.2019 Th 16.07.2019 Tu Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
11.07.2019 Th 17.07.2019 We Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
11.07.2019 Th 22.07.2019 Mo Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
12.07.2019 Fr 21.07.2019 Su Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
15.07.2019 Mo 24.07.2019 We Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
15.07.2019 Mo 24.07.2019 We Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
16.07.2019 Tu 23.07.2019 Tu Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara 8 7 0 0 REQUEST
16.07.2019 Tu 19.07.2019 Fr Alexandr Suvorov Kazan - Bolgar - Elabuga - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 27.07.2019 Sa Kapitan Pushkarev Kazan - Tver - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 22.07.2019 Mo Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 27.07.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kuzino - Goritsy - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Irma dock - Yaroslavl - Kostroma - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 27.07.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kuzino - Goritsy - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Irma dock - Yaroslavl - Kostroma - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 27.07.2019 Sa Mikhail Kutuzov Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kuzino - Goritsy - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Irma dock - Yaroslavl - Kostroma - Mariinsky Posad - Nizhny Novgorod - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 23.07.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Chistopol - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 23.07.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Chistopol - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 23.07.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Chistopol - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 22.07.2019 Mo Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
17.07.2019 We 27.07.2019 Sa Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
18.07.2019 Th 21.07.2019 Su Alexander Nevsky Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
18.07.2019 Th 23.07.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Nizhnekamsk - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
18.07.2019 Th 27.07.2019 Sa Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
19.07.2019 Fr 26.07.2019 Fr Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Tver - Nizhny Novgorod 8 7 0 0 REQUEST
19.07.2019 Fr 21.07.2019 Su Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
20.07.2019 Sa 24.07.2019 We Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Tver - Yaroslavl 5 4 0 0 REQUEST
21.07.2019 Su 07.08.2019 We Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 18 17 0 0 REQUEST
21.07.2019 Su 30.07.2019 Tu Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 06.08.2019 Tu Alexander Nevsky Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 16 15 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 25.07.2019 Th Aldan Kazan - Elabuga - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 30.07.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Cherepovets - Uglich - Koprino - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 27.07.2019 Sa Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 28.07.2019 Su Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
22.07.2019 Mo 02.08.2019 Fr Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 12 11 0 0 REQUEST
23.07.2019 Tu 05.08.2019 Mo Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 14 13 0 0 REQUEST
23.07.2019 Tu 25.07.2019 Th Pavel Bazhov Kazan - Sviyazhsk - Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
23.07.2019 Tu 01.08.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Ulyanovsk - Shiryaevo - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Bogorodskoe-Vinnovka - Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
23.07.2019 Tu 01.08.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Ulyanovsk - Shiryaevo - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Bogorodskoe-Vinnovka - Samara - Ulyanovsk - Tetyushi - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
24.07.2019 We 30.07.2019 Tu Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Kazan - Yaroslavl 7 6 0 0 REQUEST
24.07.2019 We 04.08.2019 Su Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 12 11 0 0 REQUEST
24.07.2019 We 02.08.2019 Fr Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
25.07.2019 Th 30.07.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Elabuga - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
26.07.2019 Fr 28.07.2019 Su Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Kazan - Nizhny Novgorod 3 2 0 0 REQUEST
26.07.2019 Fr 01.08.2019 Th Alexander Sveshnikov Kazan - Chistopol - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
27.07.2019 Sa 04.08.2019 Su Kapitan Pushkarev Kazan - Goritsy - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
27.07.2019 Sa 01.08.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Votkinsk - Chistopol - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
27.07.2019 Sa 05.08.2019 Mo Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
28.07.2019 Su 02.08.2019 Fr Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
28.07.2019 Su 07.08.2019 We Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Uglich - Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 11 10 0 0 REQUEST
29.07.2019 Mo 03.08.2019 Sa Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Goritsy - Nizhny Novgorod 6 5 0 0 REQUEST
30.07.2019 Tu 02.08.2019 Fr Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Goritsy - Yaroslavl 4 3 0 0 REQUEST
30.07.2019 Tu 01.08.2019 Th Pavel Bazhov Kazan - Samara - Ulyanovsk - Bolgar - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
30.07.2019 Tu 08.08.2019 Th Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
31.07.2019 We 06.08.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Saratov - Tolyatti - Bolgar - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
01.08.2019 Th 06.08.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Elabuga - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
01.08.2019 Th 06.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Kozmodemiansk - Makaryev - Nizhny Novgorod - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
01.08.2019 Th 06.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Kozmodemiansk - Makaryev - Nizhny Novgorod - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
01.08.2019 Th 09.08.2019 Fr Vladimir Mayakovsky Kazan - Elabuga - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Chistopol - Samara - Shiryaevo - Tetyushi - Bolgar - Sviyazhsk - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
01.08.2019 Th 07.08.2019 We Alexander Sveshnikov Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Makarevo - Cheboksary - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
02.08.2019 Fr 10.08.2019 Sa Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Samara - Yaroslavl 9 8 0 0 REQUEST
02.08.2019 Fr 11.08.2019 Su Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
02.08.2019 Fr 07.08.2019 We Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 6 5 0 0 REQUEST
02.08.2019 Fr 08.08.2019 Th Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 7 6 0 0 REQUEST
02.08.2019 Fr 14.08.2019 We Two Capitals Moscow - Myshkin - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow 13 12 0 0 REQUEST
03.08.2019 Sa 09.08.2019 Fr Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Samara - Nizhny Novgorod 7 6 0 0 REQUEST
04.08.2019 Su 07.08.2019 We Kapitan Pushkarev Kazan - Samara - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
04.08.2019 Su 11.08.2019 Su Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
05.08.2019 Mo 10.08.2019 Sa Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 0 0 REQUEST
05.08.2019 Mo 14.08.2019 We Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 09.08.2019 Fr Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 16.08.2019 Fr Pavel Bazhov Kazan - Nizhny Novgorod - Tver - Nilova Pustyn - Headspring of Volga - Torzhok - Moscow - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 16.08.2019 Fr Pavel Bazhov Kazan - Kozmodemiansk - Makaryev - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Koprino - Kalyazin - Dubna - Moscow - Moscow - Uglich - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Sviyazhsk - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 13.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 13.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
06.08.2019 Tu 13.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Berezniki - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
07.08.2019 We 18.08.2019 Su Kapitan Pushkarev Kazan - Moscow - Kazan 12 11 0 0 REQUEST
07.08.2019 We 19.08.2019 Mo Alexander Nevsky Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 0 0 REQUEST
07.08.2019 We 21.08.2019 We Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi Island - Mandrogi - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Lodeynoye Pole - Svirstroy - Cherepovets - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 15 14 0 0 REQUEST
08.08.2019 Th 17.08.2019 Sa Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
08.08.2019 Th 14.08.2019 We Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow 7 6 0 0 REQUEST
08.08.2019 Th 18.08.2019 Su Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 11 10 0 0 REQUEST
08.08.2019 Th 26.08.2019 Mo Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kalyazin - Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 19 18 0 0 REQUEST
09.08.2019 Fr 17.08.2019 Sa Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Moscow - Nizhny Novgorod 9 8 0 0 REQUEST
09.08.2019 Fr 18.08.2019 Su Alexander Nevsky Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov 10 9 0 0 REQUEST
09.08.2019 Fr 14.08.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
10.08.2019 Sa 16.08.2019 Fr Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Moscow - Yaroslavl 7 6 0 0 REQUEST
10.08.2019 Sa 17.08.2019 Sa Alexander Nevsky Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara 8 7 0 0 REQUEST
11.08.2019 Su 16.08.2019 Fr Alexander Nevsky Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
11.08.2019 Su 20.08.2019 Tu Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
13.08.2019 Tu 20.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Nizhny Novgorod - Gorodets - Saint Petersburg 2 days - Yaroslavl - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
13.08.2019 Tu 20.08.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Kozmodemiansk - Makaryev - Nizhny Novgorod - Gorodets - Chkalovsk - Yaroslavl - Uglich - Myshkin - Koprino - Tutayev - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 21.08.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Volgograd - Recreation center on the Don(1 day - 1 night - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 21.08.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Tetyushi - Ulyanovsk - Samara - Saratov - Volgograd - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Ulyanovsk - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 23.08.2019 Fr Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 18.08.2019 Su Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 26.08.2019 Mo Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 13 12 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 27.08.2019 Tu Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 14 13 0 0 REQUEST
14.08.2019 We 31.08.2019 Sa Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Myshkin - Moscow 18 17 0 0 REQUEST
16.08.2019 Fr 27.08.2019 Tu Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Perm - Yaroslavl 12 11 0 0 REQUEST
16.08.2019 Fr 25.08.2019 Su Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
16.08.2019 Fr 21.08.2019 We Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Sviyazhsk - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
17.08.2019 Sa 26.08.2019 Mo Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Perm - Nizhny Novgorod 10 9 0 0 REQUEST
17.08.2019 Sa 24.08.2019 Sa Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara 8 7 0 0 REQUEST
17.08.2019 Sa 26.08.2019 Mo Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 24.08.2019 Sa Kapitan Pushkarev Kazan - Perm - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 23.08.2019 Fr Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 01.09.2019 Su Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Myshkin - Moscow 15 14 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 26.08.2019 Mo Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg 9 8 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 27.08.2019 Tu Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) 10 9 0 0 REQUEST
18.08.2019 Su 05.09.2019 Th Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Valaam island - Saint Petersburg (2 days) - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Myshkin - Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 19 18 0 0 REQUEST
19.08.2019 Mo 22.08.2019 Th Alexander Nevsky Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
20.08.2019 Tu 29.08.2019 Th Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
20.08.2019 Tu 25.08.2019 Su Mikhail Kutuzov Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
21.08.2019 We 26.08.2019 Mo Pavel Bazhov Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Chistopol - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
21.08.2019 We 25.08.2019 Su Vladimir Mayakovsky Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
21.08.2019 We 27.08.2019 Tu Alexandr Suvorov Kazan - Nizhnekamsk - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
22.08.2019 Th 03.09.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 0 0 REQUEST
23.08.2019 Fr 02.09.2019 Mo Alexander Nevsky Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 11 10 0 0 REQUEST
23.08.2019 Fr 01.09.2019 Su Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
24.08.2019 Sa 30.08.2019 Fr Kapitan Pushkarev Kazan - Yaroslavl - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
24.08.2019 Sa 01.09.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 9 8 0 0 REQUEST
25.08.2019 Su 31.08.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
25.08.2019 Su 29.08.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Samara - Orenburg - Sol-Iletsk - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
25.08.2019 Su 29.08.2019 Th Vladimir Mayakovsky Kazan - Ulyanovsk - Tolyatti - Samara - Saratov - Usovka - Bogorodskoe-Vinnovka - Samara - Tolyatti - Ulyanovsk - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
25.08.2019 Su 29.08.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Nizhny Novgorod - Gorodets - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
25.08.2019 Su 29.08.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Nizhny Novgorod - Gorodets - Kineshma - Yaroslavl - Kostroma - Nizhny Novgorod - Mariinsky Posad - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
26.08.2019 Mo 29.08.2019 Th Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Rybinsk - Nizhny Novgorod 4 3 0 0 REQUEST
26.08.2019 Mo 03.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Volgograd - Recreation center on the Don - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
26.08.2019 Mo 03.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Ulyanovsk - Tolyatti - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Ulyanovsk - Kazan 9 8 0 0 REQUEST
26.08.2019 Mo 04.09.2019 We Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
27.08.2019 Tu 11.09.2019 We Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Astrakhan - Yaroslavl 16 15 0 0 REQUEST
27.08.2019 Tu 05.09.2019 Th Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Myshkin - Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
27.08.2019 Tu 01.09.2019 Su Two Capitals Saint Petersburg - Mandrogi - Kizhi Island - Kuzino - Myshkin - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
27.08.2019 Tu 30.08.2019 Fr Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Kozmodemiansk - Cheboksary - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
29.08.2019 Th 09.09.2019 Mo Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Astrakhan - Nizhny Novgorod 12 11 0 0 REQUEST
29.08.2019 Th 04.09.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Nizhnekamsk - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
29.08.2019 Th 04.09.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Nizhnekamsk - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
29.08.2019 Th 07.09.2019 Sa Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
29.08.2019 Th 03.09.2019 Tu Mikhail Kutuzov Kazan - Nizhnekamsk - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Chistopol - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
30.08.2019 Fr 08.09.2019 Su Kapitan Pushkarev Kazan - Astrakhan - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
30.08.2019 Fr 08.09.2019 Su Alexandr Suvorov Kazan - Tolyatti - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
31.08.2019 Sa 07.09.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
01.09.2019 Su 06.09.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 0 0 REQUEST
01.09.2019 Su 05.09.2019 Th Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
01.09.2019 Su 10.09.2019 Tu Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kalyazin - Moscow 10 9 0 0 REQUEST
01.09.2019 Su 10.09.2019 Tu Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
02.09.2019 Mo 05.09.2019 Th Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 06.09.2019 Fr Alexander Nevsky Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 4 3 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 10.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 10.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 10.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Perm - Kungur - Ekaterinburg - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 10.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Perm - Tyumen - Tobolsk - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
03.09.2019 Tu 05.09.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Nizhny Novgorod - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
04.09.2019 We 13.09.2019 Fr Vladimir Mayakovsky Kazan - Tetyushi - Ulyanovsk - Tolyatti - Samara - Bogorodskoe-Vinnovka - Usovka - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Shiryaevo - Tolyatti - Ulyanovsk - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
04.09.2019 We 13.09.2019 Fr Vladimir Mayakovsky Kazan - Tetyushi - Ulyanovsk - Tolyatti - Samara - Bogorodskoe-Vinnovka - Usovka - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Shiryaevo - Tolyatti - Ulyanovsk - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
04.09.2019 We 13.09.2019 Fr Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Myshkin - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
05.09.2019 Th 06.09.2019 Fr Alexander Nevsky Saratov - Khvalynsk - Samara 2 1 0 0 REQUEST
05.09.2019 Th 14.09.2019 Sa Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kalyazin - Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
05.09.2019 Th 10.09.2019 Tu Two Capitals Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kalyazin - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
05.09.2019 Th 12.09.2019 Th Mikhail Kutuzov Kazan - Ulyanovsk - Samara - Ulyanovsk - Bolgar - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 8 7 0 0 REQUEST
06.09.2019 Fr 08.09.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
07.09.2019 Sa 09.09.2019 Mo Alexander Nevsky Kazan - Samara - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
07.09.2019 Sa 16.09.2019 Mo Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
08.09.2019 Su 14.09.2019 Sa Kapitan Pushkarev Kazan - Yaroslavl - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
08.09.2019 Su 13.09.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 6 5 0 0 REQUEST
08.09.2019 Su 14.09.2019 Sa Alexandr Suvorov Kazan - Cheboksary - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Makarevo - Kozmodemiansk - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
09.09.2019 Mo 12.09.2019 Th Alexander Nevsky Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan 4 3 0 0 REQUEST
10.09.2019 Tu 13.09.2019 Fr Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Nizhny Novgorod 4 3 0 0 REQUEST
10.09.2019 Tu 14.09.2019 Sa Two Capitals Moscow - Uglich - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
10.09.2019 Tu 19.09.2019 Th Afanasy Nikitin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow - Uglich - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Cheboksary - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
10.09.2019 Tu 12.09.2019 Th Pavel Bazhov Kazan - Samara - Ulyanovsk - Bolgar - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
11.09.2019 We 17.09.2019 Tu Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Kazan - Yaroslavl 7 6 0 0 REQUEST
12.09.2019 Th 14.09.2019 Sa Alexander Nevsky Kazan - Samara - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
12.09.2019 Th 17.09.2019 Tu Pavel Bazhov Kazan - Elabuga - Sarapul - Chaykovskiy - Perm - Chaykovskiy - Sarapul - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
12.09.2019 Th 18.09.2019 We Mikhail Kutuzov Kazan - Volgograd - Chistopol - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
13.09.2019 Fr 15.09.2019 Su Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Kazan - Nizhny Novgorod 3 2 0 0 REQUEST
13.09.2019 Fr 15.09.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
13.09.2019 Fr 18.09.2019 We Vladimir Mayakovsky Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Elabuga - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
13.09.2019 Fr 22.09.2019 Su Ivan Kulibin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
14.09.2019 Sa 19.09.2019 Th Kapitan Pushkarev Kazan - Yaroslavl - Kazan 6 5 0 0 REQUEST
14.09.2019 Sa 20.09.2019 Fr Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 7 6 0 0 REQUEST
14.09.2019 Sa 17.09.2019 Tu Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
14.09.2019 Sa 20.09.2019 Fr Alexandr Suvorov Kazan - Samara - Volgograd - Saratov - Tolyatti - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
15.09.2019 Su 20.09.2019 Fr Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 6 5 0 0 REQUEST
15.09.2019 Su 17.09.2019 Tu Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd 3 2 0 0 REQUEST
16.09.2019 Mo 18.09.2019 We Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Yaroslavl - Nizhny Novgorod 3 2 0 0 REQUEST
16.09.2019 Mo 20.09.2019 Fr Alexander Nevsky Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 5 4 0 0 REQUEST
16.09.2019 Mo 21.09.2019 Sa Oktyabrskaya revolyutsiya Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow 10 9 0 0 REQUEST
17.09.2019 Tu 21.09.2019 Sa Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Saratov 5 4 0 0 REQUEST
17.09.2019 Tu 20.09.2019 Fr Kapitan Pushkarev Yaroslavl - Samara 4 3 0 0 REQUEST
17.09.2019 Tu 20.09.2019 Fr Alexander Nevsky Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 4 3 0 0 REQUEST
17.09.2019 Tu 26.09.2019 Th Pavel Bazhov Kazan - Ulyanovsk - Shiryaevo - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Ulyanovsk - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
18.09.2019 We 21.09.2019 Sa Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Saratov 4 3 0 0 REQUEST
18.09.2019 We 20.09.2019 Fr Kapitan Pushkarev Nizhny Novgorod - Samara 3 2 0 0 REQUEST
18.09.2019 We 20.09.2019 Fr Vladimir Mayakovsky Kazan - Tetyushi - Ulyanovsk - Samara - Tolyatti - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
19.09.2019 Th 21.09.2019 Sa Kapitan Pushkarev Kazan - Saratov 3 2 0 0 REQUEST
19.09.2019 Th 20.09.2019 Fr Kapitan Pushkarev Kazan - Samara 2 1 0 0 REQUEST
19.09.2019 Th 28.09.2019 Sa Afanasy Nikitin Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Saratov - Usovka - Vinnovka - Samara - Kazan 10 9 0 0 REQUEST
20.09.2019 Fr 22.09.2019 Su Kapitan Pushkarev Samara - Saratov - Samara 3 2 0 0 REQUEST
20.09.2019 Fr 22.09.2019 Su Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
20.09.2019 Fr 24.09.2019 Tu Vladimir Mayakovsky Kazan - Sarapul - Perm - Chaykovskiy - Kazan 5 4 0 0 REQUEST
20.09.2019 Fr 22.09.2019 Su Alexandr Suvorov Kazan - Nizhny Novgorod - Kazan 3 2 0 0 REQUEST
22.09.2019 Su 27.09.2019 Fr Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 0 0 REQUEST
22.09.2019 Su 27.09.2019 Fr Ivan Kulibin Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kostroma - Yaroslavl - Rybinsk - Dubna - Moscow 6 5 0 0 REQUEST
24.09.2019 Tu 27.09.2019 Fr Vladimir Mayakovsky Kazan - Bolgar - Sarapul - Perm 4 3 0 0 REQUEST
26.09.2019 Th 28.09.2019 Sa Pavel Bazhov Kazan - Sarapul - Perm 3 2 0 0 REQUEST
27.09.2019 Fr 29.09.2019 Su Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
29.09.2019 Su 10.10.2019 Th Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 12 11 0 0 REQUEST
29.09.2019 Su 05.10.2019 Sa Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 0 0 REQUEST
29.09.2019 Su 04.10.2019 Fr Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara 6 5 0 0 REQUEST
29.09.2019 Su 02.10.2019 We Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
02.10.2019 We 08.10.2019 Tu Alexander Nevsky Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 7 6 0 0 REQUEST
04.10.2019 Fr 06.10.2019 Su Alexander Nevsky Samara - Kazan - Samara 3 2 0 0 REQUEST
05.10.2019 Sa 10.10.2019 Th Alexander Nevsky Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 0 0 REQUEST
06.10.2019 Su 10.10.2019 Th Alexander Nevsky Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 5 4 0 0 REQUEST
08.10.2019 Tu 13.10.2019 Su Alexander Nevsky Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 6 5 0 0 REQUEST
08.10.2019 Tu 10.10.2019 Th Alexander Nevsky Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
10.10.2019 Th 18.10.2019 Fr Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 9 8 0 0 REQUEST
10.10.2019 Th 13.10.2019 Su Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
13.10.2019 Su 16.10.2019 We Alexander Nevsky Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST
16.10.2019 We 18.10.2019 Fr Alexander Nevsky Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
18.10.2019 Fr 20.10.2019 Su Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 0 0 REQUEST
20.10.2019 Su 23.10.2019 We Alexander Nevsky Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 0 0 REQUEST

 

River cruises  |  Around Kazan  |  Kazan  |  From Kazan  |  Cities  |  Russian visa  |  Ask expert  |  Contacts us

© 2000-2019 Travel agency «Stolitsa» - river cruises from Kazan, excursions across Kazan, hot tours from Kazan
420111, Kazan, Levobulachnaya street, 16. Tel./fax: +7 (843) 2-926-926, +7 (843) 2-92-95-59, e-Mail: stolitsa@volga-tour.ru
ADAGIO MEDIA GROUP