River cruises

MotorshipsAlexander Nevsky

HOME / River cruises / All motorships

Motorship "Alexander Nevsky" (type 588) «Alexander Nevsky»

DESCRIPTION OF MOTORSHIP «ALEXANDER NEVSKY»
PHOTOS OF MOTORSHIP «ALEXANDER NEVSKY»
DECKS SCHEME OF MOTORSHIP «ALEXANDER NEVSKY»

Timetable of motorship «Alexander Nevsky» in navigation 2020

Beginnig End Route of cruise Days Nights REQUEST
12.05 17.05 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 6 5 REQUEST
13.05 16.05 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan 4 3 REQUEST
16.05 18.05 Kazan - Samara - Kazan 3 2 REQUEST
17.05 19.05 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
18.05 25.05 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
19.05 24.05 Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 REQUEST
19.05 21.05 Samara - Saratov - Volgograd 3 2 REQUEST
19.05 20.05 Samara - Saratov 2 1 REQUEST
20.05 23.05 Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 REQUEST
21.05 28.05 Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 8 7 REQUEST
23.05 27.05 Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 REQUEST
24.05 26.05 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
25.05 03.06 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 10 9 REQUEST
26.05 02.06 Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Samara 8 7 REQUEST
27.05 01.06 Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 REQUEST
28.05 31.05 Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 REQUEST
31.05 12.06 Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 REQUEST
01.06 11.06 Saratov - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 11 10 REQUEST
02.06 10.06 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 9 8 REQUEST
03.06 09.06 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 7 6 REQUEST
09.06 22.06 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 14 13 REQUEST
10.06 21.06 Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 12 11 REQUEST
11.06 20.06 Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd - Kamyshin - Saratov 10 9 REQUEST
12.06 18.06 Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Romanovskaya - Ilevka - Volgograd 7 6 REQUEST
18.06 25.06 Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 8 7 REQUEST
20.06 24.06 Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Samara - Saratov 5 4 REQUEST
21.06 23.06 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
22.06 29.06 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
23.06 28.06 Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 REQUEST
24.06 27.06 Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 REQUEST
25.06 18.07 Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 24 23 REQUEST
27.06 17.07 Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara - Saratov 21 20 REQUEST
28.06 16.07 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan - Samara 19 18 REQUEST
29.06 15.07 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Goritsy - Mandrogi - Konevets island - Saint Petersburg (2 days) - Valaam island - Lodeynoye Pole - Kizhi Island - Petrozavodsk - Vytegra - Cherepovets - Kostroma - Ples - Makaryev - Kazan 17 16 REQUEST
15.07 24.07 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan 10 9 REQUEST
16.07 23.07 Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara 8 7 REQUEST
17.07 22.07 Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 REQUEST
18.07 21.07 Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 REQUEST
21.07 07.08 Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 18 17 REQUEST
22.07 06.08 Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 16 15 REQUEST
23.07 05.08 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 14 13 REQUEST
24.07 04.08 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Tutayev - Kalyazin - Moscow (2 days) - Tver - Uglich - Myshkin - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 12 11 REQUEST
04.08 11.08 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
05.08 10.08 Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 REQUEST
06.08 09.08 Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 REQUEST
07.08 19.08 Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 REQUEST
09.08 18.08 Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov 10 9 REQUEST
10.08 17.08 Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara 8 7 REQUEST
11.08 16.08 Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan 6 5 REQUEST
16.08 25.08 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan 10 9 REQUEST
17.08 24.08 Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara 8 7 REQUEST
18.08 23.08 Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 REQUEST
19.08 22.08 Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 REQUEST
22.08 03.09 Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 REQUEST
23.08 02.09 Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara - Saratov 11 10 REQUEST
24.08 01.09 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 9 8 REQUEST
25.08 31.08 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Ples - Nizhny Novgorod - Kazan 7 6 REQUEST
31.08 07.09 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
01.09 06.09 Samara - Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 6 5 REQUEST
02.09 05.09 Saratov - Volgograd - Kamyshin - Saratov 4 3 REQUEST
03.09 06.09 Volgograd - Kamyshin - Saratov - Khvalynsk - Samara 4 3 REQUEST
05.09 06.09 Saratov - Khvalynsk - Samara 2 1 REQUEST
06.09 08.09 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
07.09 09.09 Kazan - Samara - Kazan 3 2 REQUEST
08.09 13.09 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 6 5 REQUEST
09.09 12.09 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan 4 3 REQUEST
12.09 14.09 Kazan - Samara - Kazan 3 2 REQUEST
13.09 15.09 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
14.09 20.09 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 7 6 REQUEST
14.09 17.09 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 4 3 REQUEST
15.09 20.09 Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
15.09 17.09 Samara - Saratov - Volgograd 3 2 REQUEST
16.09 20.09 Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 5 4 REQUEST
17.09 20.09 Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 4 3 REQUEST
20.09 22.09 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
22.09 27.09 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
27.09 29.09 Rostov-on-Don - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
29.09 10.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 12 11 REQUEST
29.09 05.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 REQUEST
29.09 04.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara 6 5 REQUEST
29.09 02.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST
02.10 08.10 Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 7 6 REQUEST
04.10 06.10 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
05.10 10.10 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
06.10 10.10 Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 5 4 REQUEST
08.10 13.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 6 5 REQUEST
08.10 10.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
10.10 18.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 9 8 REQUEST
10.10 13.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST
13.10 16.10 Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd 4 3 REQUEST
16.10 18.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
18.10 20.10 Rostov-on-Don - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
20.10 23.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST
04.08 11.08 Kazan - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Saratov - Volsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
05.08 10.08 Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Saratov - Volsk - Samara 6 5 REQUEST
06.08 08.08 Saratov - Volgograd - Saratov 3 2 REQUEST
07.08 19.08 Volgograd - Saratov - Volsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 13 12 REQUEST
08.08 18.08 Saratov - Volsk - Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara - Saratov 11 10 REQUEST
10.08 17.08 Samara - Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan - Samara 8 7 REQUEST
11.08 16.08 Kazan - Elabuga - Chaykovskiy - Perm - Sarapul - Kazan 6 5 REQUEST
16.08 25.08 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan 10 9 REQUEST
17.08 24.08 Samara - Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov - Usovka - Samara 8 7 REQUEST
18.08 23.08 Saratov - Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd - Saratov 6 5 REQUEST
19.08 22.08 Volgograd - Astrakhan - Akhtuba - Volgograd 4 3 REQUEST
22.08 03.09 Volgograd - Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Makaryev - Kazan - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd 13 12 REQUEST
23.08 02.09 Saratov - Usovka - Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Makaryev - Kazan - Samara - Usovka - Saratov 11 10 REQUEST
24.08 01.09 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Makaryev - Kazan - Samara 9 8 REQUEST
25.08 31.08 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Gorodets - Yaroslavl - Kostroma - Makaryev - Kazan 7 6 REQUEST
31.08 07.09 Kazan - Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Saratov - Volsk - Samara - Kazan 8 7 REQUEST
01.09 06.09 Samara - Usovka - Saratov - Volgograd - Saratov - Volsk - Samara 6 5 REQUEST
02.09 04.09 Saratov - Volgograd - Saratov 3 2 REQUEST
03.09 06.09 Volgograd - Saratov - Volsk - Samara 4 3 REQUEST
04.09 06.09 Saratov - Volsk - Samara 3 2 REQUEST
06.09 08.09 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
07.09 09.09 Kazan - Samara - Kazan 3 2 REQUEST
08.09 13.09 Samara - Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan - Samara 6 5 REQUEST
09.09 12.09 Kazan - Cheboksary - Kozmodemiansk - Nizhny Novgorod - Kazan 4 3 REQUEST
12.09 14.09 Kazan - Samara - Kazan 3 2 REQUEST
13.09 15.09 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
14.09 20.09 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 7 6 REQUEST
14.09 17.09 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 4 3 REQUEST
15.09 20.09 Samara - Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
15.09 17.09 Samara - Saratov - Volgograd 3 2 REQUEST
16.09 20.09 Saratov - Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 5 4 REQUEST
17.09 20.09 Volgograd - Ilevka - Konstantinovsk - Rostov-on-Don 4 3 REQUEST
20.09 22.09 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
22.09 27.09 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
27.09 29.09 Rostov-on-Don - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
29.09 10.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 12 11 REQUEST
29.09 05.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara - Kazan 7 6 REQUEST
29.09 04.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Saratov - Samara 6 5 REQUEST
29.09 02.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST
02.10 08.10 Volgograd - Saratov - Samara - Kazan - Samara - Saratov - Volgograd 7 6 REQUEST
04.10 06.10 Samara - Kazan - Samara 3 2 REQUEST
05.10 10.10 Kazan - Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 6 5 REQUEST
06.10 10.10 Samara - Saratov - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 5 4 REQUEST
08.10 13.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 6 5 REQUEST
08.10 10.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
10.10 18.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 9 8 REQUEST
10.10 13.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST
13.10 16.10 Volgograd - Astrakhan - Nikolskoe - Volgograd 4 3 REQUEST
16.10 21.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 6 5 REQUEST
16.10 18.10 Volgograd - Romanovskaya - Starocherkasskaya - Rostov-on-Don 3 2 REQUEST
18.10 21.10 Rostov-on-Don - Konstantinovsk - Ilevka - Volgograd 4 3 REQUEST

Top

Description of motorship «Alexander Nevsky»

Motorship "Alexander Nevsky" is refurbished motorship of 588 type, built in Germany. The modern ship is equipped with modern navigational facilities and exceeds the speed of 25 km per hour.
Length - 95 m, width - 14 m, passenger capacity — 292.

Vessel features:

 • 2 restaurants
 • Bar
 • Conference hall
 • Reading salon
 • Video salon
 • Solarium
 • Medical room
 • Wi-fi

Accommodations:

 • singles
 • twins
 • triples
 • quadruples
 • also suites
 • junior suites
 • cabins of increased comfort

There are cabins with all conveniences (a shower, a toilet, a wash basin), cabins with partial conveniences (a wash basin with hot and cold water). In all cabins there is ship broadcasting. Toilets and shower cabins are on each deck.
The price includes: accommodation in the cabin of the chosen category (on 1 person), 3 meals a day, entertainment program, excursion service (according to the program)


 

River cruises  |  Around Kazan  |  Kazan  |  From Kazan  |  Cities  |  Russian visa  |  Ask expert  |  Contacts us

© 2000-2020 Travel agency «Stolitsa» - river cruises from Kazan, excursions across Kazan, hot tours from Kazan
420111, Kazan, Levobulachnaya street, 16. Tel./fax: +7 (843) 2-926-926, +7 (843) 2-92-95-59, e-Mail: stolitsa@volga-tour.ru
ADAGIO MEDIA GROUP